Gelderlandshow Bemmel
Gelderlandshow Wijchen
Nieuws:

15/12/2016:
Fotopagina is aangevuld


04/12/2016:

Geachte inzender,

Als bestuur van de Gelderlandshow hebben wij vandaag moeten besluiten om de tentoonstelling voor de diergroep Pluimvee af te zeggen, in verband met de heersende problematiek rond de vogelgriep.

We hebben zolang mogelijk gewacht met dit besluit, in de hoop dat het misschien toch door kon gaan, maar met de uitbraken in Biddinghuizen en de informatie die we binnen gekregen hebben, ziet het er niet na uit dat de komende weken het tentoonstellingsverbod opgeheven wordt.

Wij betreuren het ten zeerste dat u uw dieren niet in kunt sturen.

De tentoonstelling voor de diergroepen Pelsdieren en Sierduiven, die in totaal bijna met 2100 dieren aanwezig zijn, gaat wel door. Wij nodigen u dan ook van harte uit deze Gelderlandshow te bezoeken!

Rest ons nog u te bedanken voor uw inzending en wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.

Diegene die het inschrijfgeld al betaald hebben; dit wordt zo spoedig mogelijk teruggestort.

Namens het bestuur De GELDERLANDSHOW,

Jos Janssen, secretaris-penningmeester

15/11/2016:
Vanmorgen zijn de voorzitters van beide bonden op het ministerie geweest.
Het tentoonstellingsverbod geldt alleen voor pluimvee, dus niet voor sierduiven, konijnen, cavia's en kleine knagers.
Voor deze diergroepen gaat de tentoonstelling dan ook gewoon door!!
Inschrijven kan tot en met dit weekend, we zijn jullie inzendingen graag tegemoet.

Omdat onduidelijk is hoelang het tentoonstellingsverbod gehandhaafd wordt blijven we van het positieve uitgaan, en nodigen we alle pluimvee fokkers van harte uit om in te schrijven!  De inzendingen worden normaal verwerkt, wel vragen we jullie te wachten met de betaling.

Het bestuur van de Gelderlandshow.

14/11/2016:
Omdat er nog veel onduidelijkheid is over het termijn van het ingestelde tentoonstellingsverbod vanuit de Rijksoverheid voor pluimvee en watervogels, heeft het bestuur besloten de mogelijkheid tot inzenden TE BEHOUDEN.  U kunt aankomende week dus nog steeds inzenden,. Deze inschrijvingen zullen gewoon aangenomen cq. verwerkt worden.

Oktober 2016:
Vanaf heden is het mogelijk online het vraagprogramma in te zien en te downloaden. Uiteraard zijn er ook weer 2 inschrijfbladen beschikbaar; een versie in word en pdf!
Het bestuur van de Gelderlandshow ziet uw inschrijvingen graag tegemoet!

April 2016:
Sportvrienden,
Na een goed verlopen Gelderlandshow in 2015 zijn we weer volop
bezig met de voorbereidingen voor de 55e show.
Wij hebben een nieuwe Hoofdsponsor  en wel Havens daar zijn we heel blij mee,
er was al een samenwerking  doch die is nu uitgebreid., voor het voer voor alle diergroepen. Het aantal ingezonden konijnen liep de laatste jaren terug, daarom hebben we eveneens een gedeelte van het keurmeesters korps vernieuwd.
Willen jullie de datums 15-16-17-18 december in de agenda noteren
voor de 55e Gelderlandshow wederom in Wijchen.
Een goede fok en broed toegewenst.
Henk Huisman.

December 2015:
De inschrijving is reeds gesloten.
Op de Gelderlandshow 2015 begroeten we:
- 598 konijnen
- 17 cavia’s
- 16 kleine knagers
- 36 siervogels
- 95 watervogels
- 256 grote hoenders
- 434 dwerghoenders
- 9 serama’s
&1045 sierduiven

Oktober 2015:
Sportvrienden,

De Gelderlandshow kan hulp gebruiken voor opbouw , keurdag , opruimen , hiervoor is veel hulp nodig geef je spontaan op bel bovenstaand telefoon nummer b.g.g. 0481-421886. Het beloofd een groot spektakel te worden. Extra aandacht voor onze duiven vrienden, er is namelijk door het niet doorgaan van de afgelopen show nu het dubbele aantal erecertificaten te winnen . Dus inschrijven maar. Er is geen show waar zoveel geld prijzen te winnen zijn, mede door het spreiden doordat elk dier maar een prijs kan winnen, uitgezonderd bondsprijzen.
Het bestuur is op de laatste jaarvergadering uitgebreid met extra 2 jonge krachten , en er is evenementen verzekering afgesloten om risico ,s uit te sluiten. 3e weekend van oktober komt het vraagprogramma uit. Indien je er een wil ontvangen , mail of bel een van de twee bovenstaande vermelden telefoonnummers .
De sluiting is 23 november a,s. wacht niet te lang en schrijf in , Astrid zit op jullie inschrijfbladen te wachten . Hoop jullie allen tijdens de dagen te mogen begroeten , interim-voorzitter Henk Huisman.

April 2015:
Sportvrienden ,

Wij als bestuur zijn weer volop met de voorbereidingen bezig om er dit jaar weer een mooie show van te maken ,zoals jullie dat van ons gewend zijn. Wij hopen dat alle inzenders van het afgelopen jaar ( die helaas geen doorgang kon vinden ) ons dit jaar wederom steunen door in te zenden. Voor diegene die ons op 17dec. met de opbouw willen helpen , en of vrijdag 18 dec. met de keurdag noteer deze beide datum,s in de agenda .Diegene die ons donderdags met opbouw helpen hebben voorrang voor de vrijdag met de keuring. Je kunt je nu al opgeven en aanmelden bij Astrid via de mail Gelderlandshow@gmail.com of telefonisch bij henk 0481-421886 .Keurmeesters zijn gecontracteerd. De jaarvergadering word altijd eind april gehouden , daarna volgt er weer een persbericht van onze zijde. Willen mensen die wensen hebben of ideeën hebben dit z.s.m. kenbaar maken door te mailen of te bellen, zie bovenstaand. Wenst ieder een goed fok of broed seizoen toe. Namens het bestuur Henk


December 2013
Tijdens de opening werden Theo en Andrea in het zonnetje gezet voor al hun inspannende werken voor de Gelderlandshow. Zij zijn beide benoemd als ERElid.
December 2013:
Zaterdag 21 december demo presentatie konijnenhop 12.30-15.30 uur tevens om 15.00uur  demonstratie keuren duiven  pauwstaarten  in loopkooien.

November 2013:
De Gelderlandshow kan u als inzender het mooiste prijzenpakket van Nederland bieden. Bekijk voor meer info het vraagprogramma of het prijzenpakketpagina

Oktober 2013:
Met trots mogen wij u het vernieuwde vraagprogramma presenteren.
Kijk snel op de pagina; vraagprogramma
Sluiting der inschrijving 23 november a.s.

Mei 2013:
Traditiegetrouw houden wij altijd in April onze jaarvergadering zo nu dus ook weer, de opkomst was zeer goed te noemen. Bij de opening kon voorzitter Henk Huisman tevreden terug blikken op de afgelopen show. De saamhorigheid was als vanouds weer heel goed , er is weer SAMEN gewerkt zoals we dat al jaren gewend zijn. Bij de bestuursverkiezing werden Theo Hendriks Fransen en Henk Huisman herkozen , maar wat nog belangrijker was het bestuur is uitgebreid naar 9 personen er zijn twee jongen krachten ( Kenneth Bouwman en Erik Weijers ) bereid gevonden om het bestuur te versterken die kunnen dan als ze zijn ingewerkt het overnemen van diegene die al lang in het bestuur zitten. De penningmeester deelde ons mede dat wij net met de onkosten uitkwamen , doch het baart het bestuur wel zorgen om de eindjes aan elkaar te knopen. Het bestuur is nu bezig alles opnieuw onder de loep te nemen , en is bezig het vraagprogramma geheel op zijn kop te zetten , het word nu nog mooier en beter als dat het al was. Het is de bedoeling om elk jaar een diergroep in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar zijn de sierduivenliefhebbers aan de beurt. Worden unieke extra prijzen voor uitgeloofd . De volgende keer meer hierover. Houd de datum,s  19 , 20 , 21, 22 december vrij voor de show. Ook hulp voor opbouw en keurdag en opruimen.
Veel succes met de opgroei van de jonge dieren, bestuur Gelderlandshow.

Januari 2013:
Het bestuur wil alle inzenders bedanken voor hun steun, ook de hulp bij opbouw welke goed en vlot is verlopen, aandrager, s en schrijvers op de keurdag evenals de  keurmeesters die zich beschikbaar voor ons hebben gesteld hartelijke dank. Want zo,n grote t.t. en dan om 14.30uur alle prijswinnaars bekend dat is toch wel uniek maar ja als je een secretaris heb die Jos Janssen heet kan het ook bijna niet anders. Ook de hulp zaterdag en zondag bij opruimen heel hartelijk dank , ook sportvrienden die medewerking in welke vorm dan ook hebben gegeven bedankt. De show is fantastisch verlopen , gezellig en leuk onder elkaar. En dat is de bouwsteen voor de toekomst. Het is wel zo dat alles elk jaar duurder word en de inkomsten niet parallel lopen. Wie daar een oplossing voor weet meld je bij een van de bestuursleden, graag. Wij zijn als bestuur alweer volop bezig met de a.s. show op 20-21-22 december a.s. daarover de volgende keer meer. Bestuur Gelderlandshow

December 2012:
Catalogus haren
Catalogus veren