Gelderlandshow Bemmel
Gelderlandshow Wijchen
TENTOONSTELLINGSBESTUUR “DE GELDERLANDSHOW”

H.A.C. Huisman erevoorzitter
J.J.M. Janssen erelid
P.R. van Wezel erelid
Th. Hendriks Franssen erelid
A. Hendriks Franssen - van Rens erelid
A. Hansen lid van verdienste
R. Schothorst lid van verdienste
J. van Stralen lid van verdienste
B. v.d. Wal lid van verdienste
H.A.C. Huisman interim voorzitter, sponsoring en P.R. telefoon: 0481-421886
                                                                              e-mail: hachuisman@hetnet.nl
J.J.M. Janssen secretaris/penningmeester  telefoon: 024-6774265
R. Schothorst 2e  voorzitter, leiding opbouw
K.H.T. Bouwman 2e  secretaris/penningmeester
A. Hansen leiding tombola
P.R. van Wezel commissaris
M. Kersten
E. Wilgenhof
Astrid van Rens tentoonstellingsadministratie  telefoon: 024-3585368 / 06-57278921
                                                                  e-mail: gelderlandshow@gmail.com

*******************************************************************

Afgevaardigden van de aangesloten verenigingen Kring Arnhem:

A. van Deelen namens Oude Rijn Lobith
H. Reijers namens Vooruitgang Beuningen
M. Thoonsen namens Malden en Omstreken
J. Schuivens-van Schaik namens Edelras Groesbeek
P. Evers namens Betuwse Kleindier Vereniging

Tentoonstellingsadminstratie:
Astrid van Rens telefoon: 024-3585368 / 06-57278921
e-mail: gelderlandshow@gmail.com